Auteur: Eva Borstlap

Sneller en vaker betalen heeft een positieve impact op de cash positie én op de operationele performance; en dat geldt ook ná de corona crisis! In deze uitdagende economische tijden, van dalende omzetten en marges, speelt cash meer dan voorheen een belangrijke rol bij bedrijven. Zonder ‘cash op de plank’ ..

Nu de corona crisis om zich heen grijpt en ook bouwprojecten vertraagd dreigen te worden of stil komen te liggen, ontstaan initiatieven bij diverse publieke opdrachtgevers om termijnen en/of facturen sneller te betalen. Voorbeelden zijn het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal waterschappen. Opvallend is dat deze aangekondigde betalingsversnellingen meestal een tijdelijk ..

Hoe structureel meer cash flow te genereren

De sterke relatie tussen verkoop, cash en klanttevredenheid How to create more cash flow? Make sales representatives accountable for the customer’s payment behaviour Why? Sales representatives could have a major role in the acceleration of customer’s payments, which will also boost the customer loyalty rates (NPS). Customers will feel treated ..

How to increase the cash flow for your company: Introduce a free cash flow and NPS target for all employees! In most companies, incentive schemes are predominantly related to EBITDA. However, in the end it is all about cash and the customer experience in order to be able to create ..

Waarom koffie drinken belangrijk is

Why Is Drinking Coffee Important Some people seem to drink coffee in the office all day long. And although this could raise eyebrows as it seems a bit too laid back, I believe drinking coffee is the true engine of healthy growth. Like ‘laughing’ also ‘drinking coffee’ should be seen ..

Nu de corona crisis om zich heen grijpt en ook bouwprojecten vertraagd dreigen te worden of stil komen te liggen, ontstaan initiatieven bij diverse publieke opdrachtgevers om termijnen en/of facturen sneller te betalen. Voorbeelden zijn het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal waterschappen. Opvallend is dat deze aangekondigde betalingsversnellingen meestal een tijdelijk ..

Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan permanent onder druk van externe omstandigheden die voortdurend wijzigen: vergrijzing, digitale ontwikkelingen, politieke veranderingen, disruptieve marktontwikkelingen. Zij hebben geen andere keuze dan zich steeds opnieuw hieraan aan te passen. Dat kost geld, dat vooral vrijgespeeld moet worden uit de lopende exploitatie. Onze ervaring is dat ..

3 tips to increase your own cash flow!

Although Cash Discovery is focused to discover and unlock ‘hidden cash’ in organisations, we believe it also makes sense to put some attention to tips and tricks that could be useful for your private household. Tip 1: Holiday bookings: try to find the real owner of a rental property With ..