Terug naar Publicaties

“Maak tijdelijke betalingsversnellingen blijvend; ook na de Corona crisis”

Nu de corona crisis om zich heen grijpt en ook bouwprojecten vertraagd dreigen te worden of stil komen te liggen, ontstaan initiatieven bij diverse publieke opdrachtgevers om termijnen en/of facturen sneller te betalen. Voorbeelden zijn het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal waterschappen. Opvallend is dat deze aangekondigde betalingsversnellingen meestal een tijdelijk karakter hebben. In dit paper doe ik een pleidooi om deze versnellingen structureel door te voeren.

Tijdelijk versus structureel

Het is positief te zien dat diverse publieke opdrachtgevers al zo snel zijn gaan nadenken wat zij kunnen doen om marktpartijen op een verantwoorde wijze te helpen.

Het versnellen van de huidige vaak lange administratieve doorlooptijden (tenminste 2 á 3 maanden) maakt het ook goed mogelijk om sneller te betalen voor werk dat afgerond is.

Bovendien leidt een versnelling van betalingen ook tot een betere operationele performance; problemen worden eerder opgelost door het ‘korter op de bal zitten’.

Bijkomend voordeel is verder dat snellere betalingen geen extra kosten voor de publieke opdrachtgever met zich brengen. Het betreft een eenmalig cash flow voordeel voor de marktpartij dat zij kan inzetten om gederfde inkomsten tijdelijk op te vangen, leveranciers sneller te betalen of investeringen te doen die tot een hoger rendement leiden.

Echter, op moment dat deze tijdelijke maatregel wordt gestopt treedt een liquiditeitstekort op ter grootte van het eerder ontvangen voordeel. Het is de vraag of banken dit tekort willen financieren; het risico op faillissementen is reëel.

Liquiditeit in beeld

Zie een voorbeeld situatie in grafiek 1 waarin sprake is van een omzet daling in de perioden 3 t/m 5 en waarin de impact bij 3 verschillende situaties is weergegeven.

Wat opvalt bij de tijdelijke maatregel (rode lijn) is dat bij invoering van de betalingsversnelling een liquiditeitsverbetering (€76K, periode 3) optreedt maar dat deze verdwijnt bij het stoppen van de maatregel (-/- €24K, periode 6); waarna de liquiditeit zich op het zelfde niveau bevindt als dat er niks zou zijn gebeurd (gele lijn).

Op moment dat de maatregel een structureel karakter heeft (groene lijn) dan is sprake van eenmalig extra liquiditeit voor de opdrachtnemer (zonder extra kosten voor de opdrachtgever) die op verschillende manieren ingezet kan worden. Het ligt daarbij in de rede dat dan ook de toeleveranciers/onderaannemers sneller betaald gaan worden.