Terug naar Blog

De snelheid en frequentie van betalen als graadmeter voor de kwaliteit van de operatie

Sneller en vaker betalen heeft een positieve impact op de cash positie én op de operationele performance; en dat geldt ook ná de corona crisis!

In deze uitdagende economische tijden, van dalende omzetten en marges, speelt cash meer dan voorheen een belangrijke rol bij bedrijven. Zonder ‘cash op de plank’ gaat een onderneming gegarandeerd failliet. Het is zaak voldoende liquiditeit te hebben om medewerkers en leveranciers te kunnen blijven betalen.

Veel marktpartijen zijn bezig met korte termijn acties om te zorgen dat debiteuren (sneller) betalen. Daarnaast kondigen sommige publieke opdrachtgevers aan ‘ingesleten patronen’ te herzien door facturen sneller en vaker te gaan betalen.

Allemaal mooie initiatieven die de liquiditeitspositie van marktpartijen verbetert én de onderliggende operationele bedrijfsvoering versterkt.

Op moment dat marktpartijen in staat worden gesteld om vaker facturen in te dienen bij hun opdrachtgever dan betekent dit dat werk dat afgerond is ook sneller beoordeeld wordt door de opdrachtgever. Eventuele hiaten en misverstanden worden hierdoor sneller duidelijk en kunnen direct worden aangepakt. Er hoeft tenslotte niet meer gewacht te worden voordat de oorspronkelijke periode voorbij is en sommige werkzaamheden (bv bij bouwprojecten) dan logischerwijs lastiger te controleren zijn.

Daarnaast betekent het sneller betalen van facturen dat een opdrachtgever kritisch zal zijn op het uitvoeren van dubbele controles. Vanuit de Lean-theorie geldt dat veel controles en zeker dubbele controles ‘waste’ zijn; het voegt geen waarde toe, maakt mensen lui en zorgt voor een duurder product dan nodig.

Het vaker en sneller betalen leidt aldus zowel tot extra liquiditeit voor marktpartijen áls dat het de operationele bedrijfsvoering verbetert. Het mes snijdt aan twee kanten en hopelijk dat het doorbreken van dit type ‘ingesleten patronen’ ook na de corona crisis de nieuwe realiteit is.