Publicaties

Nu de corona crisis om zich heen grijpt en ook bouwprojecten vertraagd dreigen te worden of stil komen te liggen, ontstaan initiatieven bij diverse publieke opdrachtgevers om termijnen en/of facturen sneller te betalen. Voorbeelden zijn het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal waterschappen. Opvallend is dat deze aangekondigde betalingsversnellingen meestal een tijdelijk ..

Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan permanent onder druk van externe omstandigheden die voortdurend wijzigen: vergrijzing, digitale ontwikkelingen, politieke veranderingen, disruptieve marktontwikkelingen. Zij hebben geen andere keuze dan zich steeds opnieuw hieraan aan te passen. Dat kost geld, dat vooral vrijgespeeld moet worden uit de lopende exploitatie. Onze ervaring is dat ..