Wat wij doen

Cash Discovery helpt organisaties met het op duurzame wijze realiseren van extra operationele cash flow en het optimaliseren van kostenniveaus.
Daarbij geldt dat we altijd naar de specifieke situatie kijken van de opdrachtgever en onze aanpak daarop aanpassen. Wij geloven heilig in maatwerk oplossingen omdat elke situatie anders is.
De producten die we hier verder toelichten betreffen voorbeelden om zo alvast een eerste beeld te krijgen van onze aanpak en werkwijze.

  • De Cash Nulmeting is gericht op de maritieme en (water)bouw sector. In 6-8 weken tijd maken we op projectniveau inzichtelijk hoeveel extra cashflow gerealiseerd kan worden en waar in het traject deze cashflow gevonden kan worden. Ook brengen we in beeld welke successen al zijn behaald door de projectteams om zo een sterk draagvlak te creëren voor het realiseren van het verdere verbeterpotentieel.
  • De Blueprint is gericht op de diensten-, financiële-,  zorg- en publieke sector. In 6 weken tijd brengen we de extra te realiseren cash flow (via het slimmer alloceren van kosten) inzichtelijk en spelen we deze waar mogelijk al vrij. ‘Verborgen cash’ zit vaak ‘verstopt’ in contract afspraken, werkwijze en de manier waarop onderling wordt samengewerkt. De animatie gaat dieper op de Blueprint in.
  • Met Cash in One day’ helpen we bedrijven en organisaties uit alle industrieën om slechts in 1 dag inzicht te geven in de verborgen cash flow potentie en/of kosten optimalisatie.
  • Met onze Inhouse trainingen bieden wij collega’s van uw organisatie hoe zij zelf de eigen ‘verborgen schatten’ op een structurele en snelle manier kunnen op te sporen en vrij te spelen.