Terug naar Blog

Maak tijdelijke betalingsversnellingen in de bouwsector blijvend

Nu de corona crisis om zich heen grijpt en ook bouwprojecten vertraagd dreigen te worden of stil komen te liggen, ontstaan initiatieven bij diverse publieke opdrachtgevers om termijnen en/of facturen sneller te betalen. Voorbeelden zijn het Rijksvastgoedbedrijf en een aantal waterschappen.

Opvallend is dat deze aangekondigde betalingsversnellingen meestal een tijdelijk karakter hebben.

In de eerste plaats, het is positief te zien dat diverse publieke opdrachtgevers al zo snel zijn gaan nadenken wat zij kunnen doen om marktpartijen op een verantwoorde wijze te helpen.

Het versnellen van de huidige vaak lange administratieve doorlooptijden (tenminste 2 á 3 maanden) maakt het ook goed mogelijk om sneller te betalen voor werk dat afgerond is.

Bovendien leidt een versnelling van betalingen ook tot een betere operationele performance; problemen worden eerder opgelost door het ‘korter op de bal zitten’.

Bijkomend voordeel is verder dat snellere betalingen geen extra kosten voor de publieke opdrachtgever met zich brengen. Het betreft een eenmalig cash flow voordeel voor de marktpartij dat zij kan inzetten om gederfde inkomsten tijdelijk op te vangen, leveranciers sneller te betalen of investeringen te doen die tot een hoger rendement leiden.

Echter, op moment dat deze tijdelijke maatregel -op korte termijn- stopt, treedt een liquiditeitstekort op ter grootte van het eerder ontvangen voordeel. Het is de vraag of banken dit tekort willen financieren; het risico op faillissementen is reeel, zeker als de opdrachtenportefeuille geslonken is.