“Verborgen schatten” ontdekken ter financiering van noodzakelijke innovaties

Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan permanent onder druk van externe omstandigheden die voortdurend wijzigen: vergrijzing, digitale ontwikkelingen, politieke veranderingen, disruptieve marktontwikkelingen. Zij hebben geen andere keuze dan zich steeds opnieuw hieraan aan te passen. Dat kost geld, dat vooral vrijgespeeld moet worden uit de lopende exploitatie.

Onze ervaring is dat veel organisaties moeite hebben deze financiële ruimte vrij te spelen. Daarom hebben wij, Eva Borstlap en Frans de Jong, Cash Discovery opgericht, nadat wij beiden na onze studie vele jaren hebben gewerkt in het financiële domein in het bedrijfsleven en bij de overheid en in de IT-sector en in die jaren veel “verborgen schatten” hebben ontdekt waarmee te weinig werd gedaan.

Wij weten inmiddels dat elke organisatie “verborgen schatten” heeft, die niet, of onvoldoende, worden opgemerkt. Wij hebben ons erin gespecialiseerd om die verborgen schatten bloot te leggen zodat deze aangewend kunnen worden voor de financiering van noodzakelijke vernieuwingen. Het gaat niet alleen om financiële ruimte, maar ook om sociaal kapitaal dat er wel is maar onvoldoende wordt ingezet; in primaire processen maar zeker ook in ondersteunende functies als IT, financiën, inkoop en HRM.

Onze ambitie is ondernemingen en maatschappelijke organisaties te helpen deze verborgen ruimte zichtbaar te maken waardoor een groter speelveld ontstaat de noodzakelijke vernieuwingen daadkrachtig door te voeren.

Allereerst is een analyse nodig van de achterliggende processen. Een te snelle vlucht naar voren blijft, zo is onze ervaring, veelal steken in symptoombestrijding, die niet zal kunnen beklijven. Vragen die wij in dit verband veel horen zijn bijvoorbeeld: “Waarom nemen de operationele IT-kosten niet af, terwijl wij dachten daar belangrijke slagen te hebben gemaakt?” en “Waarom blijven klanten ons zo laat betalen en dreigen we onze cash-targets daardoor niet te halen?”.

Onze aanpak betreft dan ook maatwerk. Kernelementen vormen die altijd begint met een analyWij hebben een ‘lean achtige’ aanpak ontwikkeld die begint met een analyse van de relevante bedrijfsprocessen. simpelweg omdat zonder een deugdelijke analyse geen duurzaam houdbare vernieuwende oplossing ontwikkeld kan worden.
Wij zijn betrokken bij het doorlichten van bedrijfsprocessen bij diverse uiteenlopende organisaties.

Indien u geïnteresseerd bent in deze aanpak, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen