Cash in one day

Met Cash in one day zijn we slechts 1 dag op de werkvloer en aan het einde van deze dag leveren we een indicatie op van de verborgen cash/kosten potentie. Voorafgaand aan de deze dag hebben wij ‘achter de schermen’ een aantal documenten bestudeerd en belangrijke dwarsverbanden gelegd. Op de dag zelf voeren we gesprekken met de relevante stakeholders om onze data analyse scherp te stellen waarna wij -aan het einde van de dag-  een gerichte en onderbouwde indicatie geven van de extra cash potentie.