Cases

Branche

Telecom bedrijf

Aanleiding

Trage betalingen door klanten

Omvang bedrijf

> 5.000 medewerkers

Omzet bedrijf

> 5 miljard

Cash vrijgespeeld

Toon meer

Betaalgedrag klanten

Klanten betalen niet/te laat

Uit analyse bij dit telecom bedrijf bleek sprake van een forse openstaande debiteuren posities (zowel overdue als disputed).

Probleem

Liquiditeit issue

Forse posities voorfinancieren, waardoor liquiditeits- en waarderingsissue; omzet in P&L, maar nog geen ‘money in the pocket’.

Aanpak

'One-company' focus

Met een multidisciplinair team het issue op ‘strategisch/klant’ niveau opgepakt (ipv admin taak) zodat proces structureel wordt verbeterd

Resultaat

> EUR 20m

  • Cash calls, Oplossen disputen, Verkopen oude posities
  • Hogere NPS
  • ‘Huis beter op orde’; door goed lopend facturatie en betaalproces

Branche

Bouwbedrijf

Aanleiding

Teruglopende liquiditeit

Omvang bedrijf

> 5.000 medewerkers

Omzet bedrijf

> 1 miljard

Cash vrijgespeeld

Toon meer

Situatie

Achterstanden in te declareren werk

Bij een groot bouwbedrijf bleek dat uitgevoerde werkzaamheden vaak pas laat bij de opdrachtgever gefactureerd worden

Probleem

Veel (dure) voorfinanciering nodig in de projecten

Omdat de kosten voor deze werkzaamheden al wel betaald moeten worden is sprake van een forse voorfinancieringspositie

Aanpak

Hiaten in het operationele proces bepaald

We hebben het proces van aanbieding, contractering tot betaling in kaart gebracht en geanalyseerd op welke momenten welke stappen genomen moeten worden om sneller te kunnen factureren. Daarbij maken we onderscheid naar maatregelen die het eigen project team kan nemen en zaken die met de opdrachtgever besproken moeten worden.

Resultaat

> 60m extra cash (deels gerealiseerd)

Het project is nog gaande maar we verwachten EUR 60m aan extra cash vrij te spelen

Daarnaast is ‘het huis’ beter op orde gebracht door een strakker proces.