Werkwijze

In 6 weken tijd spelen wij met behulp van de Cash Discovery Blueprint de verborgen cash en kosten vrij.

Om deze 6 weken zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten hanteren we een voorbereidingsperiode voor Cash Discovery van 2 tot 4 weken ‘achter de schermen’. Deze voorbereidingsstap is Stap 0. Op basis van financiële, bestel, contract en factuur informatie en onze ervaring brengen wij een eerste selectie aan van de domeinen waar wij verborgen cash zien. Vervolgens gaan we deze eerste selectie aanscherpen en bijstellen in stap 1.

 

 

Stap 1 Kick off & interviews

We organiseren een ludieke en energieke kick off om de betrokken collega’s enthousiast te maken voor het project. Vervolgens interviewen we in 2 weken tijd de betrokken collega’s en zoeken we ook naar de collega’s die goede ideeën hebben maar zich niet altijd gehoord voelen.

Stap 2 Go-No-Go moment, Kernteam formeren

Na de interview ronde brengen we een eerste  inschatting in kaart van de te realiseren extra cash. Op basis van deze uitkomst formeren we een multidisciplinair kernteam.

Stap 3 Uitvoeren Scan

In 3 weken tijd voeren we de Scan uit. Dit doen we in een hoog tempo en omdat wij zeer concrete vragen stellen aan de juiste collega’s via het kernteam kunnen we veel items in een korte periode scannen met een lage belasting voor het kernteam en de organisatie.

Stap 4 Conclusies en concrete roadmap

We presenteren de conclusies van de vrijgespeelde cash in een helder rapport. We besteden expliciet aandacht aan de mate van support/weerstand en aan mogelijk technische en juridische aspecten. Mogelijk dat door contract termijnen bepaalde cash in de aankomende periode moet worden ‘binnengeharkt’. We stellen hier een concreet roadmap/actieplan voor op. Desgewenst kunnen we dit proces monitoren.