Publicaties

Ondernemingen en maatschappelijke organisaties staan permanent onder druk van externe omstandigheden die voortdurend wijzigen: vergrijzing, digitale ontwikkelingen, politieke veranderingen, disruptieve marktontwikkelingen. Zij hebben geen andere keuze dan zich steeds opnieuw hieraan aan te passen. Dat kost geld, dat vooral vrijgespeeld moet worden uit de lopende exploitatie. Onze ervaring is dat ..