‘Cash is King’, maar is dat in de praktijk ook altijd zo?

In veel bedrijven is de aandacht vooral gericht op omzet en kosten en minder op cash.

Op zich begrijpelijk, het binnenhalen van goede opdrachten en orders resulteert in omzet en dit is de voornaamste taak van de operatie.

Toch is het uiteindelijk de cash waar het om gaat. Leveranciers, medewerkers, investeerders worden in cash uitbetaald en niet in bedrijfsresultaat.

Kunst voor bedrijven is om de operatie meer te betrekken bij het genereren van cash. Het belonen van bijvoorbeeld de sales-collega’s op de daadwerkelijke betaling door een klant is een belangrijk element. Dit borgt een betere afweging tussen het geven van korting (impact bedrijfsresultaat) en de betaaltermijn die met de klant wordt afgesproken.

Ook het afspreken en handhaven van de juiste betaaltermijnen met leveranciers is een onderdeel. Het voorkomen van crashacties is daarbij een groot  goed; voor leveranciers is het van belang dat het kan rekenen op een tijdige betaling. Onverwachte vertragingen kan een leverancier weer in problemen brengen hetgeen de levering in gevaar kan brengen en ook de relatie niet ten goede komt.

Op moment dat het (senior) management ook niet of te laat betalende klanten gaat nabellen, resulteert dit tot een beter betaalgedrag door- en relatie met klanten en daarmee tot een betere cash positie. Bovendien kan een klant een goede reden hebben om niet of te laat te betalen. Als sales sneller deze klachten hoort dan kan met de klant sneller tot een oplossing worden gekomen hetgeen een positieve impact op de klanttevredenheid heeft.

Daarom pleit ik voor een permanente focus op cash door alle collega’s; dit bevordert zowel de klanttevredenheid als dat het rust brengt bij leveranciers. Een zo voorspelbaar mogelijke cash positie resulteert eveneens in optimale financiering van het bedrijf, hetgeen per saldo lagere rentelasten oplevert, wat ook weer positief is voor de cash.