Hoe werkkapitaal sexy te maken?

Werkkapitaal klinkt niet aantrekkelijk; het doet eerder denken aan het aloude ‘debiteuren-crediteuren’, dan aan keiharde euro’s die je ermee kan verdienen.

De kunst is werkkapitaal spannend en toegankelijk te maken omdat je dan als bedrijf in staat bent ‘verborgen cash’  te ontdekken en vrij te spelen voor een betere klant propositie, meer betrokken werknemers of een hogere return voor de investeerders.

Hoe maak je werkkapitaal spannend? Mijn ervaring is dat het werkt om de vergelijking met je eigen privé boekhouding te maken; waarbij je het betalen van een rekening het liefste uitstelt tot het laatste moment en je tegelijkertijd er wel vaart achter zult zetten om geld dat je nog tegoed hebt van iemand of een organisatie zo snel mogelijk te cashen, tenzij je een mooie vergoeding krijgt voor een latere ontvangst.

Eén van de redenen dat werkkapitaal als complex wordt gezien is de boekingswijze op de balans. Door het werkkapitaal lopen naast de echte cash ontvangsten en betalingen ook allerlei boekingen die weinig met cash te maken hebben. Zo wordt het werkkapitaal voor het oog verbeterd als je meer kosten maakt en verslechtert het werkkapitaal als je meer klanten hebt binnengehaald en een hogere omzet hebt geboekt.

Dat klinkt krom, maar vanuit de theorie weten we waarschijnlijk nog wel dat deze boekingen te maken hebben met timingsverschillen tussen enerzijds het boeken van (de hogere) kosten en (hogere) omzet en anderzijds het daadwerkelijk ontvangen van de cash dan wel de cash betaling doen. De impact van deze boekingseffecten is vanuit de balanspositie lastig direct te herleiden.

Ik ben dan ook een groot voorstander om, vanuit het sturen van ‘hidden cash’,  de balanspositie uit te splitsen in: zowel ‘cash’ als ‘non-cash’ items, en te focussen op de pure ‘cash-items’. Op moment dat slimmere e-billing wordt gelanceerd of oude vorderingen worden geïncasseerd zie je direct het effect van een beter cash positie en zal er door de hele onderneming heen een spirit ontstaan om nog meer ‘hidden cash’ te gaan ontdekken. En dit zal voor veel organisaties essentieel zijn om vandaag te dag te kunnen overleven.